Hoe verwarm je zo duurzaam mogelijk?

infrarood panelen plafond

Dit artikel gaat over het zo duurzaam mogelijk verwarmen van je woning. Wat wordt daarmee bedoeld en wat zijn de opties.

infrarood panelen plafond

Wat is duurzaam verwarmen

Met duurzaam verwarmen wordt bedoeld, dat men nastreeft om zo min mogelijk fossiele brandstoffen te verbranden. Aardgas is een fossiele brandstof en bij de verbranding ervan komt CO2 vrij. CO2 is verantwoordelijk voor het broeikaseffect en dat op zijn beurt draagt bij aan de klimaatverandering. Een ander punt is dat de fossiele brandstoffen zullen opraken.

Wat zijn de opties

We behandelen hier drie opties voor duurzaam verwarmen, dat zijn:

  • Aansluiting op een warmtenet
  • Warmtepompinstallatie
  • Infrarood panelen

We zullen met name de laatste optie wat uitvoeriger behandelen.

Aansluiting op een warmtenet

Als er aansluiting op een warmtenet kan worden gemaakt, dan is dat een hele goede optie.

Warmtepompinstallatie

Bij een warmtepompinstallatie wordt de bodemwarmte voor de verwarming gebruikt. Via een buizensysteem komt een in de bodem opgewarmde vloeistof in de warmtepomp, die daaraan warmte onttrekt voor de verwarming. Afhankelijk van de isolatie van de woning kan dat volstaan. Zo niet, dan is een hybride warmtepomp nodig en springt de ketel bij wanneer nodig.

Infrarood panelen

In panelen wordt met elektrische stroom infraroodstraling opgewekt. Dat gebeurt op een hele efficiënte manier. Infraroodstraling warmt niet rechtstreeks lucht op. Als die straling op een voorwerp valt, dan wordt dat warm. Dat geldt ook voor ons lichaam. De warme voorwerpen staan natuurlijk warmte af aan de omringende lucht. Bij de plaatsing van de infrarood panelen dien je onder meer rekening te houden met twee andere aspecten. De straling gaat alleen rechtuit en heeft een bereik van zo’n drie meter. Je moet je in stralingsbundel bevinden, om de warmte voelen. Je kunt infrarood panelen ophangen aan de muur. Een fraaiere oplossing zijn infrarood panelen in het plafond. De straling van infrarood panelen plafond reiken tot de vloer en de panelen hoeven amper op te vallen.